SDH SDH Klučov
Historie

Historie SDH Klučov se datuje ode dne 23. ledna 1927, kdy proběhla ustavující schůze a byl zvolen první výbor a starosta. V prvních letech existence se Sbor zaměřuje především na obstarávání výzbroje a výstroje a také na výcvik družstva.
Velmi záhy vzniká Divadelní odbor a jeho aktivita dominuje činnostem Sboru v meziválečném období. Po skončení II. světové války Sbor několikrát mění svůj název, kromě obvyklé činnosti vyvíjí aktivitu zejména v oblasti pořádání kulturních a společenských akcí.
V polovině 60 let je založen kroužek mladých požárníků. Kroužek jako první vedl pan Josef Dobrovolný.
Jeho činnost nabírá obrátky s příchodem nového vedoucího mládeže Františka Vlka v roce 1976 a stává se, spolu se soutěžemi i v dalších kategorií, hlavní náplní práce Sboru až do dnešních dnů. Významných úspěchů dosáhla mládeže v první polovině 80. let: žáci postoupili 4x do celostátního kola, dorostenky 2x zvítězily v krajském kole. Na tyto úspěchy navázala klučovská mládež o desetiletí později, kdy žáci v r. 1991 a dorostenci v letech 1993 a 1995 postoupili na Mistrovství republiky. A konečně v roce 2004 dorostenci dosahují na Mistrovství republiky v Praze na výborné 6. místo.
Velmi dobrou výkonnost prokazují také družstva dospělých: muži v posledních 10 letech 5x postoupili do Krajského kola v Požárním sportu a spolu s družstvem žen vybojovali vítězství v 1. ročníku Podlipanské ligy v požárním útoku. Žáci v této soutěži zvítězili již 3x v řadě.
Od roku 1993 Sbor pořádá pravidelně Letní hasičský tábor pro děti s celookresní účastí, v posledních 5ti letech navíc i zimní lyžařský tábor.
SDH Klučov je již po léta základním pilířem činnosti mládeže na okrese Kolín.
Další akce

Nejsou definovány žádné akce