SDH SDH Klučov
Kolín
18.5.2014

Nedělní soutěž navázala na sobotní okresní kolo hry Plamen, které bylo, navzdory opravdu hnusnému počasí, úspěšně za námi. Využilo se tak materiální zajištění z předchozího dne, sehraná technická četa i sbor rozhodčích zůstali i v neděli prakticky beze změn.

Do soutěže se přihlásila 3 družstva dorostenců a dorostenek, 5 družstev mužů a 6 družstev žen, navíc 24 soutěžících se přihlásilo do soutěže jednotlivců. Jako první družstva mužů a žen poměřila své síly ve štafetách, pak následovaly souběžně na čtyřech drahách disciplíny 100 m překážek v kategoriích muži, dorostenci, ženy a dvojboj. Po obědě následovala královská disciplína – požární útok.

V kategorii muži i ženy zvítězila vynikající družstva ze Zibohlav, muži z Klučova se umístili na 2. místě, ženy na nepopulárním 4. Do krajského kola, které se letos koná v Nymburce postupuje družstvo žen ze Zibohlav a díky rozhodnutí vítězného družstva mužů neúčastnit se dalších postupových soutěží, se krajského kola zúčastní i družstvo mužů z Klučova.

Účastníkům krajského kola přejeme co nejlepší umístění!!!

Podrobnější výsledky jsou na tabulkách ve fotogalerii, která vám zároveň přiblíží atmosféru soutěže.Text i foto: JirkaDalší akce

Nejsou definovány žádné akce