SDH SDH Klučov
Kolín
21.6.2015

Nedělní soutěž navázala na páteční a sobotní krajské kolo hry Plamen a krajské kolo PS dorostu probíhalo ve stejném prostředí na atletickém stadionu v Kolíně. Mohlo se tak využít materiální zajištění z předchozích dní a technická četa i sbor rozhodčích mohly zůstat i pro tuto soutěž prakticky beze změn.

Do soutěže se přihlásilo 20 družstev dorostenců a dorostenek, navíc 51 soutěžících se přihlásilo do soutěže dorostu v kategorii jednotlivců. SDH Klučov tentokrát reprezentovalo družstvo dorostenců ve složení: Kuba Král, David Balog, Ondra Rudolf, Kuba Kaše,Vojta Kosina, Jirka Sládek, Dan Kocura a Dominik Horňáček.

Vzhledem k vysokému počtu soutěžících byla snaha průběh všech disciplín pokud možno urychlit. Proto probíhalo vždy několik disciplín souběžně a nakonec bylo pro zvládnutí časového programu rozhodnuto, že stovky se budou běhat souběžně na obou stranách stadionu, družstva na čtyřech drahách u tribuny a jednotlivci na dvou na opačné straně. Díky této úpravě se dařilo stíhat časový rozpis soutěže. Po rychlém obědě, během kterého technická četa připravila překážky pro štafetu 4x100m se mohla odstartovat tato disciplína. Po ní následovaly útoky dorostenců a následně dorostenek. Během útoků závodili souběžně před tribunou jednotlivci ve dvojboji. Vše probíhalo jako po másle, ale až do okamžiku, než se stala jedna z mašin technicky nezpůsobilá dalšího provozu. Následovala rychlá kalkulace, o kolik se celá soutěž protáhne, když budou útoky pokračovat nadále jen na jednom platu, vypadalo to na významné zdržení a posunutí závěru celé soutěže. Ale tak, jak se vše u této třídenní soutěže dařilo, se podařilo jako zázrakem během pár minut sehnat náhradní mašinu a útoky tak mohly s lehkou časovou ztrátou pokračovat dál. Myslím, že se tady zbytečně podrobně rozepisuji a průběhu nabitého dne a úplně jsem opomněl sledovat výsledky našeho družstva, shrnu to do konečného výsledku, kterým bylo 9. místo, dílčí výsledky v jednotlivých disciplínách a celkové výsledky krajského kola najdete na stránkách OSH Kolín

Poháry a diplomy vítězům předávali starosta KSH ČMS Středočeského kraje Oldřich Lacina a starostka OSH Kolín Kamila Havlínová.Obrázky ve fotogalerii vám zároveň přiblíží atmosféru soutěže.

Text i foto: JirkaDalší akce

Nejsou definovány žádné akce