SDH SDH Klučov
- Zpět - Stříbrná Skalice
2006

Již potřetí se uprostřed letních prázdnin vydal peloton cyklistů-táborníků vstříc čtrnácti dnům plných zážitků, her, soutěží, výletů, zábavy a pohody do sázavského údolí u Stříbrné Skalice. Hned úvodní prolog, tedy přesun na místo určení, prověřil schopnosti účastníků a taky kvalitu techniky. Nedostatky se projevily ani ne po kilometru. Jinak cesta proběhla bez problémů a po ubytování a aklimatizaci se některé skupinky rozjely do okolí, s úmyslem osvěžit unavená těla a dopřát si trochu vodních hrátek. Kdo tak neučinil, zalitoval. Mnoho dalších příležitostí k relaxaci v říši Neptunově již příroda nenabídla.

Program tábora nenarušil ani dvoudenní liják, při němž byli účastníci „zahnáni“ pod střechu. Naplno se rozběhla celotáborová hra ze starého Egypta, během níž obživlá mumie ztrpčovala všem putování k pyramidě. Bylo ji to houby platné, nepochodila. Přišel i Faraon. Celý pobyt byl vyplněn řadou her a soutěží oddílů i jednotlivců, a každý tak mohl ověřit své schopnosti fyzické, dovednostní i intelektu. Nechybělo tradiční bodování úklidu ( uf! naštěstí jen ve stanech!), oblíbené diskotéky, obávaná stezka odvahy, salvami smíchu provázená Miss Humusák-Humusačka, nebo pěvecká soutěž „Caruso šok“ Taky u plápolajícího a praskajícího táboráku se zpívalo. Zpestřením byly vzájemné návštěvy s táborem mladých hasičů z Úval, rovněž pobývajících ve Stříbrné Skalici, završené prestižním soubojem ve vybíjené. A samozřejmě se šlapalo do pedálů. Někdy po okolí, jindy do vzdálenějších míst.

Hladové krky s přehledem napájela trojice kuchařek a jejich výkon, jako vždy, neměl chybu. Pak si má člověk udržovat postavu!!

Problémy se táboru vyhnuly velkým obloukem, a protože ani zdravotnice Pavla neměla příliš práce, dominujícím znakem byly pohoda, klid a dobrá nálada. Domů se nechtělo nikomu.

Tak zase za rok ...


Další akce

Nejsou definovány žádné akce